Oefentherapie is de basis van sportoefentherapie...

Sportoefentherapie

De basis voor de sportoefentherapie is oefentherapie Mensendieck. Deze behandelmethode richt zich op het herkennen en beïnvloeden van houdings- en bewegingsklachten. De therapeut helpt u bewust te worden van uw gewoonten en geeft inzicht in verbeteringen.

Door het toepassen van de adviezen en het uitvoeren van de oefeningen kunt u zelf uw klachten verminderen en voorkomt u dat ze terug komen. Oefentherapie Mensendieck gaat uit van een holistisch mensbeeld!


Centraal binnen de oefentherapie

Oefentherapie is een aanpak die 24/7 invloed kan uitoefenen op jouw manieren van bewegen. Een half uurtje per dag oefenen zet geen zoden aan de dijk. Er verandert pas echt iets wezenlijks als je jouw dagelijkse houding en beweegpatronen verandert!

We zien vanuit deze visie het lichaam als één geheel:

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar en bewegen gebeurt in ketens.

Lichaamsbewustwording speelt een belangrijke rol binnen de gedragsveranderingsproces op het gebied van houding, bewegen en ademen!

Alles van de oefentherapie gebeurt binnen de eigen grenzen en individuele mogelijkheden van de client!

Zelf doen, zelf zien, zelf voelen, zelf oordelen, zelf kiezen!