Oefentherapie Mensendieck als basis...

Oefentherapie Mensendieck

De oefentherapie Mensendieck is een behandelmethode gericht op het herkennen en beïnvloeden van houdings- en bewegingsklachten. De therapeut helpt u bewust te worden van uw gewoonten en geeft inzicht in verbeteringen.

Door het toepassen van de adviezen en het uitvoeren van de oefeningen kunt u zelf uw klachten verminderen en voorkomt u dat ze terug komen. Oefentherapie Mensendieck gaat uit van een holistisch mensbeeld!


Centraal binnen de oefentherapie

 

Het lichaam als één geheel:

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar!

Bewegen in ketens

Lichaamsbewustwording

Gedragsveranderingsproces in houding, bewegen en ademen

Binnen eigen grenzen en mogelijkheden

 


Vertaalslag naar het dagelijks leven

Essentieel bij de aanpak is de vertaalslag maken naar jouw dagelijks leven. Zo komt de oefentherapeut vaak ook een of twee keer langs thuis, op de werkvloer of tijdens het sporten voor praktische adviezen.